Informace k prázdninovému provozu MŠ

Informace pro zákonné zástupce dětí, které chtějí přihlásit své děti do MŠ na prázdninový provoz:

Provoz mateřských škol o velkých prázdninách:

MŠ Zahrádka Sezimovo Ústí    3.7.2023 – 21.7.2023

MŠ 9.května Sezimovo Ústí     24.7.2023 – 11.8.2023

MŠ Lipová Sezimovo Ústí         14.8.2023 – 1.9.2023

 

 

Do MŠ Lipová nahlásíte docházku svých dětí na prázdniny ve třídě paní učitelce

 nejpozději do 31.5.2023 !!!

ŠKOLNÉ1 den = 20,- Kč (děti předškoláci neplatí) hotově v září 2023

STRAVNÉ  – dle docházky je nutné zaplatit hotově do 31. května 2023

1 den = 41,- Kč (dítě do 6-ti let)

44,- Kč (dítě 7 let a více)  u vedoucí kuchyně p. Šárky Smutníkové

(6,00 -14,30 hod, tel. 381 275 414 nebo 773 966 973)

 

 

Do MŠ Zahrádka donese zákonný zástupce:

  • vyplněnou a podepsanou přihlášku dítěte na prázdniny (ke stažení na webu cz)
  • kopii evidenčního listu dítěte (vyžádáte si u paní učitelky na své třídě MŠ)
  • vše odevzdáte nejpozději do 31.5.2023 !!!

 

ŠKOLNÉ je nutné zaplatit předem bezhotovostně na účet: 35704045389/0800

Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a MŠ

1 den = 20,-Kč (děti předškoláci neplatí)

 

STRAVNÉ je nutné zaplatit předem

do 31.5.2023 hotově u vedoucí školní jídelny ZŠ Švehlova

  1. Martiny Vykoukalové (6,00 – 14 hodin, tel. 608 968 421)

1 den = 41,-Kč (dítě do 6-ti let)

44,-Kč (dítě 7 let a více)

 

 

Do MŠ 9. května donese zákonný zástupce:

  • vyplněnou a podepsanou přihlášku dítěte na prázdniny (ke stažení na webu sezimovousti.cz)
  • kopii evidenčního listu dítěte (vyžádáte si u paní učitelky na své třídě)
  • vše odevzdáte nejpozději do 31.5.2023 !!!

 

ŠKOLNÉ se platí bezhotovostně na účet: 6023-0704042399/0800

Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a MŠ

1 den = 20,- Kč (předpokládané) – děti předškoláci neplatí

výjimečně hotově při předávání přihlášky a evidenčního listu

 

STRAVNÉ je nutné zaplatit do 31.5.2023

1 den = 41,- Kč (dítě do 6-ti let) předpokládané

              44,- Kč (dítě 7 let a více) předpokládané

bezhotovostně na účet: 0100154621/0800

Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a MŠ

výjimečně hotově v ZŠ 9.května u vedoucí kuchyně p. Moniky Radošové

(6,00 – 14,30 hod, tel. 777 830 022 nebo 381 202 029)

 

Pokud nebude školné a stravné uhrazeno dle pokynů, dítě nemůže být dítě do MŠ přijato!!!