Provoz mateřských škol o velkých prázdninách

Informace pro zákonné zástupce dětí, které chtějí přihlásit své děti do MŠ na
prázdninový provoz:
Provoz mateřských škol o velkých prázdninách:
MŠ Lipová Sezimovo Ústí 1.7.2021 – 16.7.2021
MŠ Zahrádka Sezimovo Ústí 19.7.2021 – 6.8.2021
MŠ 9.května Sezimovo Ústí 9.8.2021 – 27.8.2021
30.8. – 31.8.2021 budou děti docházet do svých kmenových školek.

Do MŠ Lipová nahlásíte docházku svých dětí na prázdniny ve třídě paní učitelce
nejpozději do 31.5.2021 !!!
ŠKOLNÉ 1 den = 20,- Kč (děti předškoláci neplatí) hotově v září 2021
STRAVNÉ – dle nahlášené docházky je nutné zaplatit do konce června 2021
1 den = 32,- Kč (dítě do 6-ti let)
1 den = 36,- Kč (dítě 7 let a více) u vedoucí kuchyně p. Šárky Smutníkové
(6,00 -14,30 hod, tel. 381 275 414 nebo 773 966 973)

Do MŠ Zahrádka donese zákonný zástupce:

 • vyplněnou a podepsanou přihlášku dítěte na prázdniny (ke stažení na webu
  mszahradkasu.cz)
 • kopii evidenčního listu dítěte (vyžádáte si u paní učitelky na své třídě)
 • vše odevzdáte nejpozději do 31.5.2021
  ŠKOLNÉ se vybírá při předání přihlášky do MŠ -1 den = 20,- Kč
  (děti předškoláci neplatí)
  STRAVNÉ je nutné zaplatit předem do konce června 2021
  1 den = 33,- Kč (dítě do 6-ti let)
  1 den = 36,- Kč (dítě 7 let a více)
 • bezhotovostně na účet: 0704046349/0800 – do „Poznámky“ uveďte jméno
  dítěte a MŠ
 • výjimečně hotově v ZŠ Švehlova u vedoucí stravovny p. Martiny Vykoukalové
  (6,00 – 14,00 hod, tel. 381 263 173)

Do MŠ 9. května donese zákonný zástupce:

 • vyplněnou a podepsanou přihlášku dítěte na prázdniny (ke stažení na webu
  (1zs.sezimovousti.cz)
 • kopii evidenčního listu dítěte (vyžádáte si u paní učitelky na své třídě)
 • vše odevzdáte nejpozději do 31.5.2021

ŠKOLNÉ 1 den = 20,- Kč (děti předškoláci neplatí)
bezhotovostně na účet: 6023-0704042399/0800 – do „Poznámky“ uveďte
jméno dítěte a MŠ
výjimečně hotově při předávání přihlášky a evidenčního listu
STRAVNÉ je nutné zaplatit do konce června 2021
1 den = 30,- Kč (dítě do 6-ti let)
1 den = 34,- Kč (dítě 7 let a více)

 • bezhotovostně na účet: 0100154621/0800 – do „Poznámky“ uveďte jméno
  dítěte a MŠ
 • výjimečně hotově v ZŠ 9.května u vedoucí kuchyně p. Moniky Radošové
 • (6,00 – 14,30 hod, tel. 777 830 022 nebo 381 202 029)
  Pokud nebude školné a stravné uhrazeno, dítě nemůže být do MŠ přijato.