Co by mělo moje dítě umět před vstupem do školky?

Co by mělo moje dítě umět před vstupem do školky? 1

Přemýšlíte, zda vaše dítě umí vše potřebné, aby se cítilo ve školce dobře? Máte ještě celé prázdniny na trénink…

 • znát své jméno a příjmení, na oslovení reagovat
 • dodržovat společně nastavená pravidla, reagovat na podnět ze strany učitelky
 • chovat se tak, aby nikoho okolo nic nemrzelo a nebolelo
 • obléknout se a svléknout, obout a zout (s případnými nedostatky samozřejmě pomůže učitelka – ale mějte prosím na paměti, že na třídě je 28 dětí)
 • poznat si svoji značku, kterou je označeno místo pro uložení svých věcí
 • poznat si svoje oblečení a obuv (je lepší dávat starší – myšleno dítěti dobře známé oblečení, které si pozná)
 • najíst se lžící a pít z hrníčku (buďte trpěliví a nechte dítě jíst doma samo – myšleno přestaňte krmit)
 • umýt si ruce, utřít se do ručníku
 • používat samostatně záchod (pleny či pravidelné pomočování je nepřípustné. Samozřejmě občas se může stát, že se dítě zabere do hry či nestihne doběhnout na WC a počůrá se)
 • vysmrkat se a používat kapesník
 • bez problémů chodit po schodech
 • uklidit si po sobě hračky 
 • sdělit svoje potřeby a přání
 • 3P – pozdravit, poprosit, poděkovat, později další 2 P – poprosit o pomoc, pomoc nabídnout

Samozřejmě počítáme s tím, že některé ze zmíněných dovedností děti ještě nemají zcela upevněné a budeme jim tak vždy nápomocni. V takovém případě je ale velice důležitá spolupráce vás rodičů. Pokud v mateřské škole i doma budou na dítě kladeny zcela odlišné nároky, dítěti adaptaci na prostředí MŠ komplikujeme. 

V případě individuálních vzláštností dětí neváhejte informovat paní učitelky ve třídě.