O škole

Mateřská škola Lipová Sezimovo Ústí

Mateřská škola Lipová Sezimovo Ústí vznikla jako příspěvková organizace s právní subjektivitou 1. 1. 2002. Do provozu byla uvedena v roce 1967 a v té době sloužila jako závodní předškolní zařízení zdejší továrny Silon.

Mateřská škola Lipová Sezimovo Ústí vznikla jako příspěvková organizace s právní subjektivitou 1. 1. 2002. Do provozu byla uvedena v roce 1967 a v té době sloužila jako závodní předškolní zařízení zdejší továrny Silon.

Celková kapacita je 120 dětí. Budova školy se nachází mezi obytnými domy v klidné lokalitě města. Mateřská škola má pět tříd, z toho jedna je využívána pouze dětmi mladší tří let věku. Součástí školy je i přilehlá školní jídelna – výdejna.

Celková kapacita je 120 dětí. Budova školy se nachází mezi obytnými domy v klidné lokalitě města. Mateřská škola má pět tříd, z toho jedna je využívána pouze dětmi mladší tří let věku. Součástí školy je i přilehlá školní jídelna – výdejna.

Škola prošla celkovou rekonstrukcí tříd, chodeb, sociálního zařízení, výměnou oken a zateplením celé budovy. Pro lepší hygienické podmínky byla nainstalována vzduchotechnická jednotka, která zabezpečuje výměnu vzduchu ve všech prostorách.

Škola prošla celkovou rekonstrukcí tříd, chodeb, sociálního zařízení, výměnou oken a zateplením celé budovy. Pro lepší hygienické podmínky byla nainstalována vzduchotechnická jednotka, která zabezpečuje výměnu vzduchu ve všech prostorách.

Specifikem školy je rozlehlá zahrada. Z dotačních prostředků a finančního daru byl realizován projekt „Přírodní zahrada MŠ Lipová.“ Zahrada s velkým množstvím stromů a zeleně tak uprostřed města nabízí dětem neopakovatelnou atmosféru pro zážitky přesahující rámec EVVO. Pestrost a proměnlivost zahrady pozitivně ovlivňuje sociální chování, tvořivost a celkovou osobnost dětí.

Specifikem školy je rozlehlá zahrada. Z dotačních prostředků a finančního daru byl realizován projekt „Přírodní zahrada MŠ Lipová.“ Zahrada s velkým množstvím stromů a zeleně tak uprostřed města nabízí dětem neopakovatelnou atmosféru pro zážitky přesahující rámec EVVO. Pestrost a proměnlivost zahrady pozitivně ovlivňuje sociální chování, tvořivost a celkovou osobnost dětí.

Nedaleko školy se nachází louky, les s krásnou oborou, potok i rybník, kde mají děti možnost vnímat krásy a zákonitosti přírody. I nedaleký Kozí hrádek a město Tábor dýchající husitskou historií, využíváme při všech činnostech. Lokace mateřské školy inspirovala tým zaměstnanců zajímat se především o přírodu, její ochranu a environmentální výchovu přiměřenou chápání dětí předškolního věku. Škola je vyhledávána pro své klidné prostředí a bezpečné klima, na kterém spolupracuje i se svým zřizovatelem otevřeným a přátelským přístupem.

Nedaleko školy se nachází louky, les s krásnou oborou, potok i rybník, kde mají děti možnost vnímat krásy a zákonitosti přírody. I nedaleký Kozí hrádek a město Tábor dýchající husitskou historií, využíváme při všech činnostech. Lokace mateřské školy inspirovala tým zaměstnanců zajímat se především o přírodu, její ochranu a environmentální výchovu přiměřenou chápání dětí předškolního věku. Škola je vyhledávána pro své klidné prostředí a bezpečné klima, na kterém spolupracuje i se svým zřizovatelem otevřeným a přátelským přístupem.

Název a logo naší mateřské školy „Lipová“ se symbolem lípy a podané ruky, vyjadřuje místo setkávání v nejužším kontaktu s přírodou, místo snahy, pomoci, přátelství a vzájemnosti.

Snahy

Co nejpřirozenější formou blízkou dětskému chápání rozvíjet osobnost a individualitu dítěte, jeho talent a tvořivost.

Pomoci

Připravit děti po všech stránkách pro vstup do další etapy jejich života.

Přátelství

Posilovat upřímnost a čistotu dětských vztahů, porozumění a citů pro druhé.

Vzájemnosti

Vést děti k porozumění sám sebe i druhých lidí, a toho, co jsem se naučil, umět využít ve prospěch svůj, ale i ostatních.

Snahy

Co nejpřirozenější formou blízkou dětskému chápání rozvíjet osobnost a individualitu dítěte, jeho talent a tvořivost.

Pomoci

Připravit děti po všech stránkách pro vstup do další etapy jejich života.

Přátelství

Posilovat upřímnost a čistotu dětských vztahů, porozumění a citů pro druhé.

Vzájemnosti

Vést děti k porozumění sám sebe i druhých lidí, a toho, co jsem se naučil, umět využít ve prospěch svůj, ale i ostatních.

Vize školy

Chceme být efektivní a učící se organizací. Chceme, aby naše mateřská škola byla nositelem kulturních hodnot, které podporují individualizovaný rozvoj osobnosti charakterizovaný svobodou, spoluprací a partnerstvím.

V harmonickém prostředí podporovat děti k radosti se učit novému a k získání zájmu pro nekonečnou cestu celoživotního vzdělávání.


Základními principy této vize jsou:

Otevřenost… různým názorům, příležitostem, respektování a podpoře jednotlivců

Individualizace…rozpoznání a naplňování individuálních potřeb

Odbornost… role kvalitního učitele, jako odpovědného průvodce ve vzdělávacím procesu

Spolupráce, důvěra… jednotné působení školy a rodiny pro pozitivní rozvoj dítěte

Zdraví… pozitivní a bezpečné prostředí podporující úspěch každého z nás

Role dnešní mateřské školy?

Mateřská škola vhodným způsobem doplňuje rodinné prostředí, s cílem rozvíjet dítě po všech jeho stránkách

1. Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku (již od 2 let)

2. Socializace dítěte

3. Vyrovnávání rozdílných šancí na rozvoj nejvyššího možného potenciálu dítěte

4. Poradenská činnost pro rodiny s dětmi

Tuto školu podporuje