Doplňkový program

Doplňkový program

Datum/čas Název činnosti Odborné vedení

Úterý

14.05–14.35

14.35–15.05

15.05–15.35

Angličtina hrou

p. Pužíková Kateřina

Středa

9.45–11.15

Fotbalová školička

p. Brabec Jiří

Středa

15.00–15.45

Atakáček

p. Sudová Martina