„Nestačí jen podat ruku, je třeba darovat i kus srdce.“

Název a logo naší mateřské školy „Lipová“ se symbolem lípy a podané ruky, vyjadřuje místo setkávání v nejužším kontaktu s přírodou, místo snahy, pomoci, přátelství a vzájemnosti.

Snahy

Co nejpřirozenější formou blízkou dětskému chápání rozvíjet osobnost a individualitu dítěte, jeho talent a tvořivost.

Pomoci

Připravit děti po všech stránkách pro vstup do další etapy jejich života.

Přátelství

Posilovat upřímnost a čistotu dětských vztahů, porozumění a citů pro druhé.

Vzájemnosti

Vést děti k porozumění sám sebe i druhých lidí, a toho, co jsem se naučil, umět využít ve prospěch svůj, ale i ostatních.

Snahy

Co nejpřirozenější formou blízkou dětskému chápání rozvíjet osobnost a individualitu dítěte, jeho talent a tvořivost.

Pomoci

Připravit děti po všech stránkách pro vstup do další etapy jejich života.

Přátelství

Posilovat upřímnost a čistotu dětských vztahů, porozumění a citů pro druhé.

Vzájemnosti

Vést děti k porozumění sám sebe i druhých lidí, a toho, co jsem se naučil, umět využít ve prospěch svůj, ale i ostatních.

O nás

Mateřská škola v Sezimově Ústí

Mateřská škola Lipová Sezimovo Ústí vznikla jako příspěvková organizace s právní subjektivitou 1. 1. 2002. Do provozu byla uvedena v roce 1967 a v té době sloužila jako závodní předškolní zařízení zdejší továrny Silon.

Projekty

Ve škole máme několik projektů

Jsme zapojeni v projektu MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN II v ORP TÁBOR, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.017_047/0009105. Z tohoto projektu naše škola již získala:

  • klinického logopeda
  • vzdělávání pedagogů
  • mentoring školy
  • finanční podporu na dílny s rodiči

Dozvědět se více

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006343, který podporuje vzdělávání dětí a pedagogů, konkrétně: v rozvoji polytechnického vzdělávání a osobnostně sociálním rozvoji. Umožňuje realizaci projektových dnů ve škole, nákup pomůcek a personální podporu školy…

Dozvědět se více

Mateřská škola v rámci výzvy 16/2017 byla podpořena SFŽP ČR v projektu „Přírodní zahrada MŠ Lipová“. Hlavním cílem předkládaného projektu byla proměna zahrady mateřské školy na místo společného setkávání, her a odpočinku v nejužším kontaktu s přírodou…

Dozvědět se více

Myšlenka na celoroční projekt probíhající v oddílech předškolních dětí vznikla v roce 2014. Projekt je inspirován především obsahem naší pravidelné činnosti v tělocvičných jednotách, jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit…

Dozvědět se více

Pro mateřské školy je určen ekologický program Mrkvička. Program poskytuje metodickou a informační podporu a umožňuje vzájemnou výměnu zkušeností mezi školami v oblasti EVVO. Služby zahrnují především pravidelné rozesílky metodických a informačních materiálů včetně Informačního bulletinu MRKVIČKA…

Dozvědět se více

Projektu se účastníme každý rok a domníváme se, že je velice důležitý. Oční vady u dítěte si nemusíte všimnout ani vy, ani my. Někdy se vada odhalí, když dítě „kreslí nosem“, kreslí vývojově jakoby opožděně – velké tvary či kreslí tmavými barvami…

Dozvědět se více

Jednou z nejvýstižnějších definicí canisterapie je ta, která označuje canisterapii za součást metod, které slouží k podpoře psychosociálního zdraví lidí všech věkových kategorií, při níž se využívá přítomnosti psa…

Dozvědět se více

Projekt každodenně podporujeme aktivitami zaměřenými na čtení a předčtenářské a předmatematické představy dětí. Zdá se vám, že čtení a matematika spolu nesouvisí? Ale ano! 4x do roka také pořádáme tzv. Veřejná čtení v sálu U Jelena, kam zveme rodiče, prarodiče, sourozence dětí a kde podporujeme čtení také dalšími aktivitami, jako jsou divadélka, pokusy, výtvarné činnosti…

Dozvědět se více

Jedná se o projekt primární prevence, specializovaný na oblast zdravého životního stylu. Naše mateřská škola se ve školním roce 2016/2017 do tohoto projektu zapojila a děti absolvovaly 2 programy

Dozvědět se více

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018621, který podporuje zahraniční stáže pedagogických pracovníků MŠ, personální podporu – Školní speciální pedagog a realizaci projektových dnů ve škole i mimo školu…

Dozvědět se více

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz.  www.sfzp.cz

Cíl projektu: úprava školní zahrady a vznik nových přírodních výukových prvků pro předškolní vzdělávání…

Dozvědět se více

 

 

Naší školce byla začátkem roku 2023 propůjčena zahradní plaketa „Přírodní zahrada“ České republiky.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22­_002/0003440

Projekt je zaměřen na personální podporu, vzdělávání pracovníků ve vzdělávání v MŠ.