Mateřská škola Lipová Sezimovo Ústí

„Nestačí jen podat ruku,
je třeba darovat i kus srdce.“

header2
header
Název a logo naší mateřské školy „Lipová“ se symbolem lípy a podané ruky, vyjadřuje místo setkávání v nejužším kontaktu s přírodou, místo snahy, pomoci, přátelství a vzájemnosti.

Snahy

Co nejpřirozenější formou blízkou dětskému chápání rozvíjet osobnost a individualitu dítěte, jeho talent a tvořivost.

Pomoci

Připravit děti po všech stránkách pro vstup do další etapy jejich života.

Přátelství

Posilovat upřímnost a čistotu dětských vztahů, porozumění a citů pro druhé.

Vzájemnosti

Vést děti k porozumění sám sebe i druhých lidí, a toho, co jsem se naučil, umět využít ve prospěch svůj, ale i ostatních.

foto 3

O nás

Mateřská škola v Sezimově Ústí

Mateřská škola Lipová Sezimovo Ústí vznikla jako příspěvková organizace s právní subjektivitou 1. 1. 2002. Do provozu byla uvedena v roce 1967 a v té době sloužila jako závodní předškolní zařízení zdejší továrny Silon.

Projekty

Ve škole máme několik projektů

Projekt Šablony II. Lipová
Projekt Šablony II. Lipová

Projekt Šablony II. Lipová

Dozvědět se více
Místní akční plán II.
Místní akční plán II.

Místní akční plán II.

Jsme zapojeni v projektu MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN II v ORP TÁBOR, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.017_047/0009105. Z tohoto projektu naše škola již získala: klinického logopeda vzdělávání pedagogů mentoring školy finanční podporu na dílny s rodiči

Dozvědět se více
Přírodní zahrada
Přírodní zahrada

Přírodní zahrada

Mateřská škola v rámci výzvy 16/2017 byla podpořena SFŽP ČR v projektu „Přírodní zahrada MŠ Lipová“. Hlavním cílem předkládaného projektu byla proměna zahrady mateřské školy na místo společného setkávání, her a odočinku v nejužším kontaktu s přírodou.

Dozvědět se více
Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky
Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Celoroční aktivity pro předškolní děti Myšlenka na celoroční projekt probíhající v oddílech předškolních dětí vznikla v roce 2014. Projekt je inspirován především obsahem naší pravidelné činnosti v tělocvičných jednotách, jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si

Dozvědět se více
Pavučinka – síť středisek ekologické výchovy
Pavučinka – síť středisek ekologické výchovy

Pavučinka – síť středisek ekologické výchovy

Pro mateřské školy je určen ekologický program Mrkvička. Program poskytuje metodickou a informační podporu a umožňu­je vzájemnou výměnu zkušeností mezi školami v oblasti EVVO. Služby zahrnují především pravidelné rozesílky metodických a informačních materiálů včetně Informačního bulletinu MRKVIČKA. Pedagogickým pracovníkům ze škol v síti MRKVIČKA se také snažíme

Dozvědět se více
Prima Vizus
Prima Vizus

Prima Vizus

Projektu se účastníme každý rok a domníváme se, že je velice důležitý. Oční vady u dítěte si nemusíte všimnout ani vy, ani my. Někdy se vada odhalí, když dítě „kreslí nosem“, kreslí vývojově jakoby opožděně – velké tvary či kreslí tmavými barvami. Někdy na vady

Dozvědět se více
Canisterapie
Canisterapie

Canisterapie

Jednou z nejvýstižnějších definicí canisterapie je ta, která označuje canisterapii za součást metod, které slouží k podpoře psychosociálního zdraví lidí všech věkových kategorií, při níž se využívá přítomnosti psa. VÝZNAM CANISTERAPIE Pes je výborným společníkem a také výchovným prostředkem pro klienta. Canisterapie přispívá k rozvoji jemné

Dozvědět se více
Celé Česko čte dětem
Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Projekt každodenně podporujeme aktivitami zaměřenými na čtení a předčtenářské a předmatematické představy dětí. Zdá se vám, že čtení a matematika spolu nesouvisí? Ale ano! 4x do roka také pořádáme tzv. Veřejná čtení v sálu U Jelena, kam zveme rodiče, prarodiče, sourozence dětí a kde podporujeme čtení

Dozvědět se více
Zkus to zdravě
Zkus to zdravě

Zkus to zdravě

Jedná se o projekt primární prevence, specializovaný na oblast zdravého životního stylu. Naše mateřská škola se ve školním roce 2016/2017 do tohoto projektu zapojila a děti absolvovaly 2 programy: Pohádku „Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem“ – vzdělávací pohádkový příběh, který dětem vysvětlil a ukázal,

Dozvědět se více