Zkus to zdravě

Jedná se o projekt primární prevence, specializovaný na oblast zdravého životního stylu.

Naše mateřská škola se ve školním roce 2016/2017 do tohoto projektu zapojila a děti absolvovaly 2 programy:


Pohádku „Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem“ – vzdělávací pohádkový příběh, který dětem vysvětlil a ukázal, jaké potraviny se pěstují v ČR a odkud se např. bere exotické ovoce, které máme doma v kuchyni, povídaly jsme si o původu potravin, přípravě ovocného salátu, rozdělení potravin na zdravé (prospěšné pro lidské tělo) a nezdravé. Celý příběh byl zaměřen na osvojení základů zdravého a pravidelného stravování a také na recyklaci odpadu. Poutavý příběh a zábavná forma napomohla dětem si osvojit spoustu nových informací Cvičení se Zdravíkem a Jedlíkem – vzdělávací pohybový kurz, který dětem umožnil seznámit se sportovními aktivitami (i méně známými), volnočasovými aktivitami.
Povídali jsme si o různých sportech, o jejich důležitosti a prospěšnosti pro lidské tělo. Vyzkoušeli jsme si pod vedením zkušené lektorky různé protahovací a relaxační cviky. Zábavnou formou se děti seznámily s jednoduššími atletickými disciplínami, zacvičily si s hudbou a na závěr i zasoutěžily. Děti se dnes rodí na jiný svět, než býval. Lidé se v něm nemusejí tolik hýbat. Cílem naše práce je, aby se děti vyhnuly tolik diskutované dětské obezitě. Zdravý životní styl je klíč ke správnému rozhodování a chování o svém zdraví a my se snažíme dětem přiblížit a správně je motivovat ke zdravému pohybu a zdravé výživě.

V naší mateřské škole především dbáme na:

 • Každodenní prostor pro spontánní pohybové aktivity
 • Pohybem prokládáme všechny řízené a klidové činnosti
 • Podbízíme děti k intenzivnímu pohybu min. 3x za týden
 • Zajišťujeme každodenní pobyt dětí mimo zdi budovy školky
 • Oceňujeme pokroky v dovednostech a v tělesné zdatnosti jednotlivých dětí
 • Přejeme si dobrou chuť
 • Postupně upravujeme pestrost jídelníčku se školní jídelnou
 • Jídelníček je pestrý i při nabídce 1 jídla
 • Jídelníček je včas zveřejněn, aby mohl být vhodně doplněn v rodinách
 • Rozhodujeme o objemu a poměru složek jídelníčku s ohledem na nabídku ze školní jídelny
 • Jíme společně s dětmi, u svačiny se zvládnou děti obsloužit samy
 • Děti si určují velikost porcí
 • Základem zdravé výživy je pitný režim s nabídkou neslazené tekutiny