PROJEKT ŠABLONY III. MŠ LIPOVÁ

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018621,

který podporuje zahraniční stáže pedagogických pracovníků MŠ,

personální podporu – Školní speciální pedagog a realizaci projektových dnů ve škole i mimo školu.