PROJEKT „PODPORA UČENÍ VENKU V MŠ LIPOVÁ“

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR www.sfzp.cz,

na základě rozhodnutí ministra životního prostředí www.mzp.cz.

Cíl projektu: úprava školní zahrady a vznik nových přírodních výukových prvků pro předškolní vzdělávání.