PROJEKT „PODPORA UČENÍ VENKU V MŠ LIPOVÁ“

Cíl projektu: úprava školní zahrady a vznik nových přírodních výukových prvků pro předškolní vzdělávání…

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz.  www.sfzp.cz