Místní akční plán II.

Jsme zapojeni v projektu MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN II v ORP TÁBOR,

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.017_047/0009105.

Z tohoto projektu naše škola již získala:

  • klinického logopeda
  • vzdělávání pedagogů
  • mentoring školy
  • finanční podporu na dílny s rodiči