Canisterapie

Jednou z nejvýstižnějších definicí canisterapie je ta, která označuje canisterapii za součást metod, které slouží k podpoře psychosociálního zdraví lidí všech věkových kategorií, při níž se využívá přítomnosti psa.

VÝZNAM CANISTERAPIE

Pes je výborným společníkem a také výchovným prostředkem pro klienta. Canisterapie přispívá k rozvoji jemné i hrubé motoriky, verbální i neverbální komunikaci, orientaci v prostoru atd.
Prostřednictvím canisterapie dochází k nácviku koncentrace a zlepšení pozornosti, k rozvoji sociálního cítění, zlepšení kvality života a v některých případech i ke snížení agresivity klienta.

CANISTERAPIE

JE PROVÁDĚNA FORMOU INDIVIDUÁLNÍ NEBO SKUPINOVOU
INDIVIDUÁLNÍ je zaměřena především na přímou práci terapeutického týmu s klientem a na jeho rozvoj. Terapeut si vede dokumentaci a spolupracuje s dalším personálem, rodiči na stanovení dalších dílčích cílů a řešení problémů. Pokud jde o terapii je nezbytná přítomnost odborníka.
Při SKUPINOVÉ canisterapii spolupracuje více canisterapeutických týmů s větším počtem klientů.
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s.
(dále jen Hafík)
vzniklo v lednu roku 2001 v Třeboni jako výcvikové canisterapeutické sdružení, které se zabývá výukou trenérů pro výcvik terapeutických psů, výcvikem canisterapeutických týmů, a především praktikováním odborné canisterapie a felinoterapie. Podnětem k založení sdružení se stala především potřeba zavedení profesionálně prováděné canisterapie v České republice.
Od roku 2008 je o.s. Hafík akreditovaným dobrovolnickým centrem, v úseku dlouhodobé dobrovolnické služby. Z toho vyplývá, že Hafík se stal v současné době první organizací, jež je způsobilá provádět dobrovolnickou službu v oblasti vysílání dobrovolníků s jejich otestovanými terapeutickými psy. Hlavním posláním této dlouhodobé akreditované dobrovolnické služby je pomoc osobám se zdravotním postižením, seniorům a pomoc při péči o mládež na území ČR, zejména v oblasti jižních a středních Čech.
Sdružení spolupracuje s národním dobrovolnickým centrem Hestia, o.s., je členem Evropské asociace pro výkon terapie a asistence zvířat ESAAT a zároveň akreditovanou organizací v oblasti přípravy dobrovolníků.

Cíle sdružení HAFÍK
Provádění canisterapie jako jedné z metod podpory psychosociálního zdraví lidí všech věkových kategorií (canisterapeutické návštěvy ve zdravotně sociálních zařízeních, integrační canisterapeutické tábory, psychorehabilitační kurzy, rekondiční pobyty…)
Kvalitní provádění všech typů canisterapie – AAA, AAT a AAE.
Výuka canisterapeutických týmů pro praktikování canisterapie, výuka instruktorů pro výcvik canisterapeutických psů, výchova psů vhodných pro canisterapii.
Provádění edukační, poradenské činnosti a poskytování odborných informací všem zájemcům o canisterapii (pořádání seminářů, přednášek aj.).
Podpora integračních tendencí ve společnosti.
Nabídka programů jednorázových akcí z.s. Hafík
(canist. tým = dobrovolník + pes)

U nás v mateřské škole pracuje tým paní učitelka Lenka Márová s pejskem Otíkem.  Canisterapie je zaměřena na prevenci a výchovu k zodpovědnému vztahu ke psům, dále na zmapování znalostí a zkušeností (negativní, pozitivní) dětí se psy. Doplnění zásad zodpovědného přístupu ke zvířeti, preventivních pravidel chování v rizikových situacích i při běžných denních aktivitách. Názorná demonstrace různých situací, preventivních opatření, bezpečného chování a protektivní (ochranné) polohy dítěte při útoku psa. Program je určen dětem navštěvujícím MŠ