Přírodní zahrada

Mateřská škola v rámci výzvy 16/2017 byla podpořena SFŽP ČR

v projektu „Přírodní zahrada MŠ Lipová“.

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR www.sfzp.cz,

na základě rozhodnutí ministra životního prostředí www.mzp.cz.

Hlavním cílem předkládaného projektu byla proměna zahrady mateřské školy na místo společného setkávání, her a odočinku v nejužším kontaktu s přírodou.