Projekt Šablony II. Lipová

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006343,

který podporuje vzdělávání dětí a pedagogů, konkrétně: v rozvoji polytechnického vzdělávání a osobnostně sociálním rozvoji. Umožňuje realizaci projektových dnů ve škole, nákup pomůcek a personální podporu školy.