Pavučinka – síť středisek ekologické výchovy

Pro mateřské školy je určen ekologický program Mrkvička. Program poskytuje metodickou a informační podporu a umožňu­je vzájemnou výměnu zkušeností mezi školami v oblasti EVVO. Služby zahrnují především pravidelné rozesílky metodických a informačních materiálů včetně Informačního bulletinu MRKVIČKA. Pedagogickým pracovníkům ze škol v síti MRKVIČKA se také snažíme zprostředkovávat vzájemnou výměnu zkušeností a podporovat jejich spolupráci, a to prostřednictvím regionálních setkání.

Učitelé tak dostávají zajímavé náměty pro práci s dětmi v oblasti environmentální výchovy a vzdělávání.

Více info na www.pavucina-sev.cz