Jak na odklad školní docházky

Od 1. 9. 2016 se mění období, ve kterém je zákonný zástupce povinen přihlásit své dítě k zápisu k povinné školní docházce v základní škole. Původní termín 15. ledna až 15. února se mění na 1. dubna až 30. dubna.

Dále se mění termín, do kterého může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky. Do školního roku 2015/2016 bylo možné doručit žádost o odklad povinné školní řediteli základní školy, do které bylo dítě zapsáno, do 31. Května. Od školního roku 2016/2017 je to již v době zápisu (termín zápisu škola stanovuje v dubnu).

Z výše uvedeného vyplývá, že rodič do ZŠ doručí (klidně i písemně) žádost o odklad povinné školní docházky se všemi náležitostmi v době zápisu školy.

Vzor Žádosti o odklad povinné školní docházky.