Provoz školy o letních prázdninách

Informace pro zákonné zástupce dětí, kteří chtějí přihlásit své děti do MŠ na prázdninový provoz:

 

MŠ Lipová Sezimovo Ústí           1.7.2024 – 21.7.2024

MŠ Zahrádka Sezimovo Ústí      22.7.2024 – 11.8.2024

MŠ 9.května Sezimovo Ústí       12.8.2024 – 1.9.2024

 

Do MŠ Lipová nahlásíte docházku svých dětí na prázdniny ve třídě paní učitelce

nejpozději do 31.5.2024 !!!

ŠKOLNÉdle docházky (předškoláci neplatí) zaplatí rodiče 

 • září 2024 hotově 1 den = 22,- Kč paní učitelce na základě příjmového dokladu

STRAVNÉ  – dle nahlášené docházky je nutné zaplatit předem

 • Do konce června 2024 hotově u vedoucí školní jídelny ZŠ Školní náměstí Šárky Smutníkové od 6,00 do 14,00 hod, tel. 381 275 414 nebo 773 966 973
 • 1 den = 41,- Kč (dítě do 6-ti let)
 • 1 den = 44,- Kč (dítě 7 let a více)

 

 

Do MŠ Zahrádka donese zákonný zástupce:

 • Vyplněnou podepsanou přihlášku dítěte na prázdniny (ke stažení na webu mszahradkasu.cz)
 • Kopii evidenčního listu dítěte (vyžádáte si u paní učitelky na své třídě)
 • Vše odevzdáte nejpozději do 31.5.2024 v MŠ Zahrádka

ŠKOLNÉ je nutné zaplatit předem

 • do 31.5.2024 bezhotovostně na účet 35-704045389/0800
 • do poznámky uveďte jméno dítěte a MŠ
 • 1 den = 22,-Kč (předškoláci neplatí)

STRAVNÉ je nutné zaplatit předem

 • do 31.5.2024 hotově u vedoucí školní jídelny ZŠ Švehlova p. Martiny Vykoukalové

od 6,00 do 14,00 hod, tel. č. 608968421

 • 1 den = 41,-Kč (děti do 6-ti let)
 • 1 den = 44,-Kč (děti 7 let a více)

 

Do MŠ 9. května  donese zákonný zástupce:

 • Vyplněnou podepsanou přihlášku dítěte na prázdniny (ke stažení na webu zs9kvetna.cz)
 • Kopii evidenčního listu dítěte (vyžádáte si u paní učitelky na své třídě)
 • Vše odevzdáte nejpozději do 31.5.2024 v MŠ 9.května

ŠKOLNÉ je nutné zaplatit předem

 • do 31.5.2024 bezhotovostně na účet 6023-0704042399/0800
 • do poznámky uveďte jméno dítěte a MŠ
 • 1 den = 22,-Kč (předškoláci neplatí)

STRAVNÉ je nutné zaplatit předem

 • do konce června 2024 bezhotovostně na účet: 0100154621/0800
 • do poznámky uveďte jméno dítěte a MŠ, výjimečně hotově u vedoucí školní jídelny ZŠ 9. května p. Moniky Radošové od 6,00 do 14,00 hod, tel. č. 777830022
 • 1 den = 41,-Kč (děti do 6-ti let)
 • 1 den = 44,-Kč (děti 7 let a více)

 

 

        PRÁZDNINOVÝ PROVOZ JE PŘEDEVŠÍM PRO DĚTI ZAMĚSTNANÝCH RODIČŮ. TŘÍDY JSOU SPOJENY, PANÍ UČITELKY SE STŘÍDAJÍ, JSOU ZDE I DĚTI Z JINÝCH MŠ SEZIMOVA ÚSTÍ.

 

                                                    Pokud nebude stravné a školné uhrazeno dle instrukcí (viz výše), děti nemohou být do mateřských škol na prázdninový provoz přijaty!