Všemi smysly

 

Projetový den mateřské školy, při kterém měly děti možnost vyzkoušet si smysly svého těla.